SREČANJA V JANUARJU 2017

SREČANJA V JANUARJU 2017

Srečanja skupin za samopomoč v januarju bodo potekala:

ljubljanska skupina v četrtek 12.1.2017 ob 18. uri na Štefanovi 11

šentjurska skupina 10.1.2017 ob 18. uri v sejni sobi občine Šentjur

črnomaljska skupina 10.1.2017 ob 18. uri v sejni sobi občine Črnomelj

koprska skupina 13.1.2017 ob 18. uri v ZD Koper, Dellavallejeva 3