PREDAVANJE V ŠENTJURJU 28.11.2018

PREDAVANJE V ŠENTJURJU 28.11.2018

Predavanje asist.Vesne Pekarovič Džakulin, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, na temo:” MAJHNA A POMEMBNA ŽLEZA ŠČITNICA”, ki se je odvijalo 28.11.2018  v prostorih Občine Šentjur, je bilo lepo obiskano. Dinamičnost predavateljice nas je navdušila. Predavanje je razdelila na tri sklope.  Prvi sklop je imel poudarek na sami žlezi ščitnici in njenem delovanju. Drugi se je nanašal na različne poglede in načine zdravljenja tudi za bodoče rodove. Tretji sklop pa je imel poudarek na oceni delazmožnosti ščitničnih bolnikov.  Še enkrat se zahvaljujemo predavateljici za nazorno predavanje. Prav tako lepa hvala Občini Šentjur, ki nam je brezplačno odstopila sejno sobo za izvedbo predavanja.