PREDAVANJE V POSTOJNI 28.11.2017

PREDAVANJE V POSTOJNI 28.11.2017

Pa je za nami, 28.11.2017 smo v Postojni izpeljali predavanje o ščitnici in z njo povezanimi boleznimi. Predavateljica tirologinja dr. Nataša Bedernjak Bajuk z UKC Ljubljana, je s svojim predavanjem najprej vzbudila zanimanje poslušalcev, potem pa jih je vzpodbudila k aktivnemu sodelovanju, ki se je kazalo v številnih vprašanjih, povezanih s ščitnico, ravnanjem zdravnikom in bolnikov, z načini zdravljenja ščitničnih bolezni in s tem, kaj lahko storimo sami.

Rdeča nit je bilo delovanje društva Metuljčica, ki je tudi na postojnskem z vso svojo aktivnostjo postalo prostor za druženje, izmenjavo mnenj in izkušenj ter zlasti izobraževanj ščitničnih bolnikov. Skoraj štiri urno druženje bolnikov s tirologinjo je vsekakor dokaz, da so taka strokovna predavanja še kako zaželena in da pripomorejo k boljšemu spoznavanju in obvladovanju bolezni ščitnice.

Da smo predavanje izpeljali na tako kvalitetni ravni in z velikim številom poslušalcev se moramo zahvaliti predvsem članom društva Metuljčica, skupini za samopomoč Postojna, Občini Postojna kot sofinancerju ter Radiu 94 in Studiu Proteus, ki sta medijsko podprla celotni dogodek.

Na koncu lahko strnemo vsesplošno mnenje udeležencev, da si takih predavanj želimo tudi v prihodnje.

Pripravila

Magda Tomšič

Vodja postojnske skupine za samopomoč