METULJČICA V RADOVLJICI

METULJČICA V RADOVLJICI

Poslanstvo Društva Metuljčica je čimbolj približati pomoč ščitničnim bolnicam in bolnikom. Zato smo organizirali 26. septembra predavanje o boleznih ščitnice v Čebelarskem centru v Lescah. Predavala je izr. prof. dr. Simona Gabršček s Klinike za nuklearno medicino v Ljubljani. Udeležba nas je prijetno presenetila, saj je prišlo predavanje poslušat kar 70 bolnic in bolnikov iz vseh koncev Gorenjske.

Predavateljica je predstavila vse najpogostejše bolezni ščitnice ter postopke ugotavljanja in zdravljenja teh. Prikazala je tudi več novejših izsledkov, tako da so prišli na račun tudi tisti, ki so v preteklosti že kdaj poslušali tako predavanje. Opozorila je tudi na najpogostejše napake, ki jih počnejo bolniki, deloma zaradi tega, ker preveč slepo zaupajo internetu ali pa zaradi raznih reklamnih oglasov. Govorila je tudi o pomenu zadostne količine joda ter uživanja jodirane soli, o različnih vrstah zdravil za premalo delujočo ščitnico, o nevarnostih samo zdravljenja zlasti za delovanje srca, o pravilnem uživanju tablet z nadomestnimi hormoni, idr.

Seveda pa je bilo največ vredno to, da so udeleženci lahko postavljali vprašanja in nanje takoj dobili odgovor. Ker med samim predavanjem ni bilo mogoče odgovoriti na vsa vprašanja, ki jih je bilo zares veliko, je dr. Gabrščkova nanje prijazno odgovarjala še dolgo po koncu predavanja.