DELAVNICA “ZDRAVO JEM”

DELAVNICA “ZDRAVO JEM”

V novembru smo imeli v črnomaljski skupini delavnico ZDRAVO JEM. Izvajala jo je dietetičarka Tina Resman,univ.dipl.inž.živil.tehn., iz Centra za krepitev zdravja ZD Črnomelj. Delavnica je namenjena odraslim udeležencem, da pridobijo uporabne veščine in praktične pristope o zdravem prehranjevanju. Udeleženci se naučijo načrtovati zdrav jedilnik za dnevne energijske potrebe. S tem lahko izboljšajo svoje zdravje, preprečijo slabo počutje in umirijo kronična obolenja.

V Decembru sledi nadaljevanje delavnice,potem pa še individualni razgovori z udeleženci.